dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Budućnost razvoja regije je u suradnji

Posted in Sažetak i biografija.

Posve je izgledno da će budućnost  Slavonije i Baranje zavisiti o stupnju suradnje na svim razinama društveno-gospodarskog razvoja, a prije svega o spremnosti političke elite na suradnju s akadamskom zajednicom u programiranju lokalnog i regionalnog razvoja. O toj će suradnji zavisiti implementacija inovacija u razvojne strategije pametne specijalizacije koje postaju ključne u ostvarivanju financijske pomoći iz strukturnih fondova EU u razdoblju 2014-2020. Poljoprivredni fakultet u Osijeku provodi projekt  „HERA NET – mreža visokoobrazovanih ruralnih animatora s ciljem razvitka jedinstvene logističke mreže stručnjaka kao pomoć lokalnoj i široj regionalnoj zajednici za provedbu razvojnih projekata.  Uspjeh ovakvih i sličnih projekata ovisi i o jačini društvene promocije što je i cilj ovog javnog predavanja. Tom prilikom,  za potrebe šire javnosti,  na primjeren način bit će prezentirana kohezijska politika EU 2014-2020.

CV voditelja:
Snježana Tolić, rođ. Vukomanović, rođena je 10. kolovoza 1961. u Našicama.
Diplomirala je 1985. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.
Zapošljava se 1985.g. kao predavač stručnih predmeta u „Srednjoškolskom centru u Gračanici“.
Od 22. veljače 1988. radi na Poljoprivrednom fakultetu u Osijek, prvotno kao asistent na predmetu „Ekonomika poljoprivrede“, a danas u svojstvu docentice za module Ruralna sociologija, Agrarna sociologija, Regionalni razvoj, Agroekonomika i Poslovne komunikacije i savjetodavni rad.
Magistrirala je 1998. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku s radom „Mješovita gospodarstva u sustavu obiteljske poljoprivrede Slavonije i Baranje“, a doktorirala na temi „Samozapošljavanje u funkciji razvoja regije“, koju je obranila 2007. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.
U registar istraživača upisana je 15. siječnja 1991. godine pod matičnim brojem 156 696.  Sudjelovala je na brojnim znanstvenim kongresima u zemlji i inozemstvu.
Organizirala je i vodila brojne okrugle stolove, stručne skupove i stručne radionice.
Aktivna je u lokalnoj zajednici. U 2004. osnovala je udrugu Mladi poduzetnik Ladimirevci, a 2006. osnovala je i do danas predsjedava udrugu Agroturistička zajednica Valpovštine. Početkom 2008. animira studente i s njima osniva veći broj udruga koje putem projekata umrežava i osposobljava za pomoć ruralnim zajednicama Slavonije i Baranje u provedbi razvojnih projekata. Od 2007. članica je Turističkog vijeća Grada Valpova. Od 2009. članica je upravnog odbora udruge Lokalna akcijska grupa Karašica. Od 2012. Članica je upravnog odbora Leader mreže Hrvatske i Savjeta za ruralni razvoj pri Ministarstvu poljoprivrede. 
Od 2008., kao izučeni stručnjak za LEADER program ruralnog razvitka, aktivno sudjeluje u organiziranju i osnivanju lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) u više hrvatskih županija. Provodi animacijske radionice i stručna predavanja o EU ruralnim politikama.   
Od 1989. bila je suradnik na više znanstvenih projekata Ministarstva znanost RH. Od  2010. do 2013. koordinator ili suradnik je na 7  IPA projekata, financiranih EU sredstvima. 
Od 2004. vodi projekte financirane sredstvima hrvatskih županija. Voditelj je  projekata suradnje s gospodarstvom,  jedinicama lokalne samouprave i udrugama financiranih putem javnih natječaja iz različitih međunarodnih i nacionalnih izvora.
Od 2010. voditelj je dva programa stručnog usavršavanja na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku iz programa cjeloživotnog obrazovanja naziva: Stručnjak za ruralni razvoj i Upravljanje lokalnim i ruralnim razvojem; stručni programi za primjenu EU politika.
U 2010. razvija edukacijski kurikulum ekološke proizvodnje hrane za sustave malih proizvođača promovirajući vlastiti inovativni koncept „Ekološki edukacijsko-proizvodni park“, te inovativna tehničko-tehnološka rješenja za jednostavno i kreativno učenje.
Od 2004. upraviteljica je „Proizvodno-uslužne zadruge Slagalica“ u vlasništvu Snježane i Peje Tolić i njihove djece. Od 2004. voditeljica je i „Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva - Tolić Snježana“ u sklopu kojeg razvija agroturističku djelatnost sa smještajnim kapacitetima i ekološku poljoprivrednu proizvodnju.
Od 2009. do 2013. održala je više od 60 stručnih predavanja i animacijskih radionica vezanih uz LEADER program i ekološku proizvodnju hrane. 
Državljanka je Republike Hrvatske, udana, majka petero djece.