dcsimg
 • Najbolji način za predviđanje budućnosti jest njezino stvaranje.

  Abraham Lincoln

 • Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.

  Eleanor Roosevelt

 • Možda nismo u stanju pripremiti budućnost za svoju djecu, ali smo barem u stanju pripremiti svoju djecu za budućnost.

  Franklin D. Roosevelt

 • Svi su cvjetovi budućnosti u sjemenu sadašnjosti.

  Kineska

 • Budućnost ovisi o tome što radiš danas.

  Mahatma Gandhi

 • Nikada ne mislim o budućnosti – ionako prebrzo dolazi.

  Albert Einstein

 • Prošlost je duh, budućnost je san, sve što imamo je sada.

  Bill Cosby

 • Ako ne mislite o budućnosti, ne možete je ni imati.

  John Galsworthy

 • Problem s budućnosti je u tome što obično stiže prije nego smo mislili.

  Arnold Glasgow

 • Budućnost je uvijek u pokretu.

  Minch Yoda

Print

Nula, beskonačno, savršeno-pojam supravodljivosti

Posted in Sažetak i biografija.

Kada se govori o supravodljivosti, uglavnom se misli na tri riječi: nula, beskonačno i savršeno. Govorit će se uglavnom o dosad otkrivenim visokotemperaturnim supravodljivim materijalima, njihovoj sadašnjoj primjeni te o potencijalnim novootkrivenim supervodičima pri sobnoj temperaturi i njihovoj potencijalnoj primjeni. Također će se govoriti o nezaobilaznom pojmu levitacije koji je usko vezan za supervodiče, te o novootkrivenom analogu Josephsonova efekta- iskliznuću koherentne kvantne faze.

 

CV voditelja:
Ivan Vicković dobio je akademsko obrazovanje na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obnašao je niz dužnosti na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu do 2012. i na sveučilištima u inozemstvu tijekom višegodišnjih postdoktorskih boravaka. Održavao je predavačku i praktikumsku nastavu za niz kolegija iz područja opće, anorganske i fizikalne kemije te rentgenske strukturne analize. Pokazao je dobru koordinaciju istraživačkog i nastavnog rada, primjene teorijskih znanja pri rješavanju problema u praksi, rada u različitim asocijacijama i organiziranja stručnih skupova. Od 2013. godine zaposlen je na Odjelu za kemiju Sveučilišta J.J.Strossmajer u Osijeku.
Osim nastavnom aktivnošću bio je voditelj kvalifikacijskh radova (diplomskih, magistarskih i doktorskih), vodio je i sudjelovao u nizu znanstvenih projekata, što je rezultiralo u 63 znanstvena rada koje citira Current Contents, 9 radova u Zbornicima, 97 priopćenja na međunarodnim znastvenim sastancima itd. Znanstveni interes usredotočen je na teorijski i software-ski razvoj novih metoda i njihovu primjenu u rentgenskoj strukturnoj analizi, a zadnjih godina i na istraživanja u području metodike nastave prirodnih znanosti.
Uz neprekinute nastavne obveze, Ivan Vicković je u periodu od 1995. do 1997. bio zamjenik pročelnika Kemijskog odsjeka zadužen za nastavna pitanja, Od 1997. do 2000. bio je prodekan za nastavu PMF-a, kojom je prilikom uz brigu oko organizacije nastave na 7 strukovnih Odsjeka PMF-a organizirao niz studentskih studijskih putovanja u inozemne znanstvene institucije. Od 2002. do 2004. godine bio je dekan PMF-a. Pokrenuo je izdavanje polugodišnjeg glasila PMF novosti i bio glavni urednik tri broja. Nekoliko godina je sudjelovao u organiziranju Laboratorija slave što ga provodi British Council.
Kao član povjerenstava i međunarodni ekspert za implementaciju Bolognskog procesa na sveučilištima u Hrvatskoj, sudjelovao u  TEMPUS i CARDS projektima, napisao brojne popularizacijske članke, održao niz autorskih predavanja i napisao više evaluacija, analiza i izvješća. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim skupovima vezanim uz upravljanje znanstveno-nastavnim ustanovama.