Print

Ponedjeljak, 22. travnja

Posted in Program.

22. TRAVNJA     P O N E D J E L J A K

Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Asteroidi – Budući udar (autor. Dorian Božičević, mag. teol. – Astronomsko društvo „Leo Brenner“)

Mjesta događanja:

OŠOsnovna škola Maria Martinolića – Mali Lošinj
SVNDvorana crkve sv. Nikole – Mali Lošinj
PNOParking na novoj obali – Mali Lošinj