Print

Petak, 26. travnja

Posted in Program.

26. TRAVNJA     P E T A K

Lošinj

08:00 – 14:00

Izložba

Asteroidi – Budući udar (autor. Dorian Božičević, mag. teol. – Astronomsko društvo „Leo Brenner“)

19:00 – 20.00

SVN

Predavanje

Budućnost svijeta i čovjeka u kršćanskoj teologiji  (predavač: Dorian Božičević, mag. teol.)

Mjesta događanja:

OŠ - Osnovna škola Maria Martinolića – Mali Lošinj
SVN - Dvorana crkve sv. Nikole – Mali Lošinj
PNO - Parking na novoj obali – Mali Lošinj