Zemljina kora čini tanki površinski sloj Zemlje, debljine nekoliko desetaka kilometara. Izgrađena je od stijena, prvenstveno bogatih silikatnim te aluminijskim i magnezijskim mineralima i predstavlja prvotni medij kojim je ostvarena interakcija između čovječanstva i našega planeta. Ta nas povezanost, koja je svakim danom sve više izražena, treba nagnati da bolje upoznamo građu Zemljine kore te da osvijestimo važnost održavanja ravnoteže između korištenja njezinih blagodati i očuvanja prirode i okoliša. Cilj radionica Stijene Zemljine kore – makrosvijet i Planina ispod mikroskopa (predviđenih za osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast) jest prikaz stijena koje čine Zemljinu koru.

U prvom će dijelu radionice (Stijene Zemljine kore – makrosvijet) pomoću makroskopskih uzoraka stijena s područja Hrvatske i interaktivne baze podataka biti prikazana građa Zemljine kore. U drugom će dijelu radionice (Planina ispod mikroskopa) građa Zemljine kore biti prikazana pomoću mikroskopa i mikroskopskih izbrusaka stijena, kroz interaktivnu igru prepoznavanja minerala i fosila koji čine stijene Zemljine kore.

 

Dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić docentica je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. Diplomirala je 1998 na RGNF-u. Magistrirala je na PMF-u 2004. godine s temom Geneza sideritno-baritno-polisulfidnih ležišta u paleozoiku Unutrašnjih Dinarida, a doktorirala 2009. s temom Genetic model of the Pb-Zn-Ag deposit Crnac, Mts. Rogozna, Kosovo. Od 1999. do 2009. sudjeluje u izvođenju nastave na Geološkom odsjeku PMF-a kao znanstveni novak. Od 2010. godine izvodi nastavu iz mineraloško-petrološke skupine predmeta na RGNF-u. Sudjeluje u radu projekata MZOS Geokemija mineralnih ležišta u Dinaridima i njezin utjecaj na vode u kršu i FWF project, Austrian research agency No. P22728 Polyhalite: Polyhalite - a key for dating sedimentary and tectonic processes of evaporites i No. P22110 ALDI-ADRIA: How to link surface motion with distinct lithospheric processes. Voditeljica je međunarodnoga projekta Sulphatic evaporite mélanges: basic principles and application to Dinarides and Eastern Alps.