Zemljina kora čini tanki površinski sloj Zemlje, debljine nekoliko desetaka kilometara. Izgrađena je od stijena, prvenstveno bogatih silikatnim te aluminijskim i magnezijskim mineralima i predstavlja prvotni medij kojim je ostvarena interakcija između čovječanstva i našega planeta. Ta nas povezanost, koja je svakim danom sve više izražena, treba nagnati da bolje upoznamo građu Zemljine kore te da osvijestimo važnost održavanja ravnoteže između korištenja njezinih blagodati i očuvanja prirode i okoliša. Cilj radionica Stijene Zemljine kore – makrosvijet i Planina ispod mikroskopa (predviđenih za osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast) jest prikaz stijena koje čine Zemljinu koru.

U prvom će dijelu radionice (Stijene Zemljine kore – makrosvijet) pomoću makroskopskih uzoraka stijena s područja Hrvatske i interaktivne baze podataka biti prikazana građa Zemljine kore. U drugom će dijelu radionice (Planina ispod mikroskopa) građa Zemljine kore biti prikazana pomoću mikroskopa i mikroskopskih izbrusaka stijena, kroz interaktivnu igru prepoznavanja minerala i fosila koji čine stijene Zemljine kore.

 

Bojan Matoš rođen je 1982. u Koprivnici. Godine 2005. završio je diplomski dvopredmetni studij geologije i geografije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Dobitnik je Sveučilišne stipendije za akademsku godinu 2003/04. Diplomirao je na geološkom odsjeku u 10% najuspješnijih studenata u 2005. Od 2009. godine zaposlen je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu kao znanstveni novak na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo. Sudjeluje na znanstvenoistraživačkom projektu MZOS-a CROTEC, koji se bavi analizom recentne seizmičke aktivnosti na području SZ Hrvatske s direktnom implikacijom na neotektonski aktivne rasjede i rasjedne zone. Projekt CROTEC je ujedno i pridruženi član međunarodne istraživačke mreže SourceSink, koja se bavi integriranom procjenom prirodnog hazarda kroz kvantifikaciju prijenosa materijala od planinskih lanaca do aktivnih sedimentacijskih bazena.