Arktički pojas i oceanski prostori na sjeveru zemaljske kugle skrivaju značajne količine prirodnoga plina. Prostorima iznad 66. sjeverne paralele vladaju okrutne hladnoće s temperaturama u ljetnim mjesecima od -10˚C do 10˚C, a u zimskima se temperature spuštaju i ispod -60˚C. Usprkos tomu ljudi žive i u tim predjelima. Je li moguće proizvesti plin u takvim uvjetima? Kojim zemljama pripada taj plin? Kako savladati ekstremne vremenske uvjete i polarnu noć? Tko će pobijediti u bitci za najsjeverniji Zemljin otok – Sjeverni Pol?

Dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar docentica je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Klasičnu je gimnaziju završila u Zagrebu, a diplomirala je i doktorirala na RGNF-u, gdje radi u Zavodu za naftno inženjerstvo. Objavila je četrdesetak znanstvenih i stručnih radova iz područja ekonomike i poslovnoga upravljanja u naftnom rudarstvu, strategije razvoja naftnih kompanija te energetike. Dobitnica je nagrada Hrvatskoga energetskog društva „Hrvoje Požar“ i Društva Sveučilišnih nastavnika. Suautorica je knjige Stoljeće nafte. Član je Sekcije za ekonomiku naftnoga gospodarstva Znanstvenoga vijeća za naftu i Znanstvenog vijeća za+ energetiku HAZU te je član HUNIG-a i HUSP-a.