Sandra Šupraha Goreta: CSI: 10 načina kako pronaći i utvrditi identitet DNA

Suvremene metode analize DNA danas se rutinski koriste kao metode u kriminalistici, analizi očinstva, utvrđivanju identiteta neidentificiranih tijela ili njihovih dijelova te su danas neizostavne metode u biomedicinskim istraživanjima i laboratorijskoj dijagnostici. Značajan doprinos razvoju novih primjena analize DNA postignut je usavršavanjem metoda izolacije DNA te se DNA danas može izolirati iz gotovo bilo kojeg uzorka. Postoje brojne izvanredne metode analize DNA koje su dovoljno osjetljive te predstavljaju standard prihvaćen od strane pravosudnih sustava mnogih zemalja, a ujedno su omogućile stvaranje baze podataka osuđenih kriminalaca. Takve baze podataka pomažu u rješavanju brojnih zločina u svijetu. Napredak metoda analize DNA omogućio je ujedno i velik napredak u forenzici i kriminalistici.

Sandra Šupraha Goreta rođena je 1970. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1989. upisala je studij Medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je u 1994. godine. Nakon obvezatnog jednogodišnjeg staža, upisala je poslijediplomski studij medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Od 1997. do 2000. godine radila je kao mlađi asistent na Zavodu za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, a od 2000. godine radi kao znanstvena novakinja na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj magistra znanosti u području biomedicine i zdravstva stekla je 2003. godine. Doktorat znanosti obranila je 2007. godine te tako stekla akademski stupanj doktora znanosti u području biomedicine i zdravstva. Od 2007. godine radi kao viši asistent na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Do danas je sudjelovala je na tri znanstvena projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH te jednom stranom projektu (FIRCA – NIH Grant). Autor je 10 znanstvenih radova, održala je više predavanja, kako na međunarodnim, tako i na domaćim skupovima te na više stručnih sastanaka (javnih predavanja). Autor je dvije recenzirane skripte te šest nastavnih tekstova. Sudjelovala je u održavanju vježbi i seminara iz deset kolegija diplomskog studija farmacije i diplomskog studija medicinske biokemije Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovala je na 26 domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i tečajeva te u nekima bila član organizacijskog odbora.

Član je Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju i Hrvatskog društva medicinskih biokemičara. Udana je i majka dvoje djece.