Godine 1988. časopis Mathematical Intelligencer objavio je upitnik kojim je tražio od čitatelja da odaberu 10 najljepših matematičkih poučaka. Prvo je mjesto osvojio poučak poznat pod nazivom Eulerova formula, koja povezuje pet najpoznatijih matematičkih konstanti – brojeve 0, 1, e, p i imaginarnu jedinicu i. Uz nju su se na listi pojavile i Eulerova poliedarska formula, koja povezuje broj vrhova, bridova i strana poliedra, te formula za zbroj recipročnih kvadrata prirodnih brojeva. Uz spomenute tri formule, u ovom će se predavanju slušači na nestandardan način moći upoznati s još sedam poznatih formula iz različitih područja matematike: Pitagorinim poučkom, formulom za rješavanje kvadratne jednadžbe, osnovnim svojstvom logaritama, Bayesovom formulom, Gaussovim integralom, Newton – Leibnizovom formulom te hipotezom kontinuuma. Predavanje je prikladno za širu publiku, a očekivano je predznanje osnovnoškolska matematika.