Franka Miriam Brückler: Top 10 matematičkoga origamija

 

Modularni origami je tehnika origamija, umjetnosti izrade modela iz papira. U modularnom se origamiju konačni model slaže iz više dijelova (modula), bez rezanja i lijepljenja. Ova je tehnika posebno zgodna za izradu modela različitih poliedara, posebice jer je u većini slučajeva manje osjetljiva na sitne nepreciznosti od klasičnog origamija u kojemu se koristi samo jedan papir, a i pogodna je za grupni rad.

Tijekom ovoga sci-caféa, prikladnog za osobe od 10 ili više godina, posjetioci će moći naučiti izraditi neke ili svih deset poznatih modela poliedara koji se izrađuju tehnikom modularnog origamija iz od 2 do 30 dijelova: Jacksonovu kocku (*), Nealeov oktaedar (*), Toshiein dragulj (*), Mitchellov „dva-u-jedan oktaedar/tetraedar“ (**), Sullivanov XYZ–model (**), Kawamurin ikozaedar (**), Robinsonov rompski dodekaedar (***), Fuse-Hagain pravilni dodekaedar (***), Fuseina nogometna lopta (***), te Hullovih pet tetraedara koji prodiru jedan kroz drugi (***). Pritom su (*) označeni modeli „za početnike“, (**) modeli koji trebaju nešto više spretnosti i/ili vremena, a (***) kompliciraniji modeli