Radionice izvannastavnih aktivnosti iz robotike, maketarstva Diorama, automodelarstva, aviomodelarstva, raketnoga modelarstva, brodomodelarstva te informatičko opismenjavanje zrelih osoba i osoba treće životne dobi. Programima radionica nastojimo djeci i mladima omogućiti slobodan odabir tehničkih aktivnosti kojima se žele baviti u slobodno vrijeme, prilagoditi njihovu uzrastu, željama i interesu.

Praktičan je rad organiziran u specijaliziranim kabinetima u suradnji s osposobljenim i motiviranim instruktorima, mentorima i ostalim vanjskim suradnicima.

Polaznici se upoznaju s odgovarajućim radovima, radnim operacijama i praktičnim vježbama, materijalima, njihovim svojstvima, alatima, strojevima i instrumentima.

Cilj je djecu upoznati s tehničkim i tehnološkim procesom izrada različitih tvorevina.

Za vrijeme trajanja radionice djecu najprije upoznajemo s tehničkim razvojem određene tvorevine, tehničkom dokumentacijom, a nakon toga se pristupa izradi i testiranju tvorevine. Djeca dobivaju komplete ili potreban materijal koji obrađuju, spajaju lijepljenjem, lemljenjem ili vijcima, bojaju, a robotske se tvorevine programiraju na računalima.

U svakoj radionici polaznici dopunjuju program tehničke kulture koji se realizira u školi, a istovremeno dijete razvija određene vještine za koje ima afinitet.

Kod informatičkoga opismenjavanja zrelih osoba i osoba treće životne dobi nastojimo starijim generacijama olakšati upotrebu računala. Polaznici upoznaju računalo i savladavaju spajanje dijelova računala i rukovanje računalom, korištenje zapovjedi operativnog sustava i organiziranje optimalne konfiguracije računalnog sustava.


Jasna Verk rođena je 2. srpnja 1962. godine u Puli. Diplomirala je na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula. Od 2009.g. voditeljica je Centra za tehničke aktivnosti Veruda. U kratkom je razdoblju uspjela oživjeti aktivnosti u Centru i uz podršku se Zajednice tehničke kulture i grada Pule zauzela za reaktivizaciju rada Centra. Uređene su prostorije za nastavu, kabineti za rad s djecom, mladeži i građanstvom, nabavljena je najosnovnija oprema za rad grupa izvannastavnih aktivnosti.

Obavlja cjelogodišnju animaciju učenika u svim osnovnim i srednjim školama grada Pule.

Kontinuirano unapređuje godišnje i razvojne programe rada Centra te obavlja pripreme za polaznike Centra koji sudjeluju na školskim, županijskim i državnim natjecanjima mladih tehničara.

Priprema i organizira održavanje radionica iz informatike za odrasle osobe i osobe treće životne dobi, nastavnike, tajnike i ravnatelje osnovnih škola.

Tijekom zimskih i proljetnih praznika organizira radionice za učenike osnovnih škola u sklopu Dana tehničke kulture.

Osim redovnog obnašanja dužnosti voditeljice Centra za tehničke aktivnosti Veruda, članica je Školskoga odbora OŠ Veruda, članica Povjerenstva za praćenje ispita državne mature i članica Povjerenstva za provedbu izbora u gradu Puli.