Kako je bilo živjeti u godini koja je imala deset mjeseci? Kako se određivao datum u svijetu bez tjedana? Kako je izgledao život bez minuta? Kako se znalo koliko je sati? Odakle imena mjesecima? Kako su dani u tjednu dobili ime? Te i druge zanimljivosti o tome kako su antički Rimljani računali vrijeme, kroz kakve je promjene njihovo računanje prolazilo i što se od antičkog sustava sačuvalo do danas saznat ćeš na našoj radionici. Naučit ćemo te i da kao pravi Rimljanin (na latinskom, kako drukčije) odgovaraš na pitanja poput Qui annus est? Qui dies mensis? Qui dies septimanae est hodie? Quo die natus/nata es?*

[*Koja je godina? Koji je dan u mjesecu? Koji je danas dan u tjednu? Kojeg si datuma rođen/rođena?]


Gorana Stepanić docentica je na Odsjeku za romansku i klasičnu filologiju. Studentima latinskog predaje predmete iz rimske književnosti, a ostalim studentima humanističkih znanosti nudi predmete s temom recepcije antike u suvremenoj kulturi. Prevodi s klasičnoga i humanističkoga latinskog i piše o raznim fenomenima hrvatskih i europskih novolatinskih književnosti.

 

Ante Matan viši je asistent na Odsjeku za romansku i klasičnu filologiju. Predaje kolegije iz starog latiniteta i historijske gramatike te antičkih starina. Bavi se latinskom stilistikom i historijskom gramatikom te prevođenjem.

 

Violeta Moretti asistentica je na Odsjeku za romansku i klasičnu filologiju. Vodi vježbe i seminare iz latinske gramatike te rimske književnosti i kulture za studente raznih smjerova humanističkih znanosti. Izvan nastave se bavi raznim jezikoslovnim temama.