O brojevima i brojkama progovorit ćemo s nekoliko strana; krenut ćemo od staroslavenskih dana, zatim ćemo promotrit brojeve u dijalektima, a zaustavit ćemo se na suvremenome standardnom jeziku. U standardnome jeziku postoje i gramatičke i pravopisne dvojbe u brojeva pa ćemo za predavanje odabrati one koje su najproširenije i najzanimljivije (primjerice jesu li brojevi kao vrsta riječi potrebni, dekliniraju li se brojevi, kako se pišu i izgovaraju, koje su dvojbe u pisanju i izgovoru datuma, piše li se točka uvijek iza rimskih brojeva, kako se piše 6. i 600 i sl.). Predavanje će održati četiri predavača, a na koncu će biti prigode i da publika pita i zatraži odgovore na dvojbena jezična pitanja.

 

Dr. sc. Blaženka Martinović docentica je na Odsjeku za kroatistiku Sveučilišta u Puli. Predaje standardnojezične kolegije studentima preddiplomskoga i diplomskoga studija. Glavno je područje njezina znanstvenog rada normativna akcentologija te je referatima iz toga područja sudjelovala na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima.

Dr. sc. Lina Pliško izvanredna je profesorica na Odsjeku za kroatistiku Sveučilišta u Puli. Predaje dijalektologiju i povijest jezika studentima preddiplomskoga i diplomskoga studija. Bavi se ponajviše čakavskim narječjem i poviješću jezika. Izlaže na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima te objavljuje znanstvene knjige i članke.

Dr. sc. David Mandić docent je na Odsjeku za kroatistiku Sveučilišta u Puli. Predaje staroslavenski jezik i povijesnu gramatiku studentima preddiplomskoga i diplomskoga studija. Trenutačno se bavi povijesnim razvojem hrvatskoga jezika, slavenskom povijesnom akcentologijom i naglasnim sustavima jugozapadnih istarskih govora.

Vanessa Vitković rođena je 1983. u Puli, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost na Filozofskome fakultetu u Puli, a sada je na Poslijediplomskome doktorskome studiju kroatistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Bila je profesorica u jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi, a provodila je i edukativne radionice u osnovnim i srednjim školama te sa studentima. Od 2008. godine asistentica je na Odsjeku za kroatistiku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje asistira na sljedećim kolegijima: Povijest hrvatskoga pravopisa, Tvorba riječi i leksikologija hrvatskoga standardnog jezika, Lektoriranje tekstova i Jezično savjetništvo.

Priprema disertaciju o hrvatsko-talijanskim jezičnim dodirima. Sudjelovala je na nekoliko znanstvenih skupova.