OBITELJ (članovi i prostor obitavanja):

– struktura obitelji (jednostavna – proširena – višestruka) i broj članova domaćinstva (primjeri: Novigrad 16. st., Svetvinčenat 17. – 19. st., Rovinjsko selo u 18. st.)

– broj djece u obitelji (Novigradski popis stanovništva 16. st., Svetvinčenat 17. – 19. st., Rovinjsko selo 18. st.)

– dobna struktura stanovnika (Svetvinčenat 17. – 19. st., Rovinjsko selo 18. st.)

– kuće u kojima su obitelji živjele (prostorije – najčešće jednoćelijske ili dvoćelijske)

– tipovi sklopljenih brakova u Istri (na istarski, slavenski i mletački način); značajke i zastupljenost

VJENČANJE:

– dob vjenčanja – kanonska i statutarna (primjeri iz statuta Dvigrada, Buzeta, Vodnjana i Pule) i u praksi (pr. Svetvinčenat u 18. st.)

– vrijeme vjenčanja u brojevima (sezonalnost: Pula u 17. i 18. st., Svetvinčenat u 18. st., Poreč u 18. st. , Vrsar u 18. st.)

ROĐENJE:

– ođeni po mjesecima kroz brojeve (Poreč, Pula, Vrsar i Svetvinčenat

– brojnost poroda i razmak između poroda (Svetvinčenat)

– dob rodilja i raspon rađanja (Svetvinčenat)

SMRT:

– vrijeme umiranja kroz brojeve (sezonalnost): Pula, Poreč, Vrsar i Svetvinčenat

– dob umrlih: Pula, Poreč, Vrsar i Svetvinčenat

– umiranje djece: Pula, Poreč, Vrsar i Svetvinčenat.

 

Marija Mogorović Crljenko rođena je u Zagrebu 1975. godine. Osnovnu je i srednju školu završila u Rovinju. Na Filozofskom je fakultetu u Puli diplomirala hrvatski jezik i književnost i povijest. Magistrirala je (2005) i doktorirala (2010) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2000. zaposlena je na Odsjeku za povijest (nekad Filozofskog fakulteta u Puli) Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Godine 2011. izabrana je u zvanje naslovnog docenta. Proučava društvo i svakodnevicu, posebno položaj žena, te brak i obitelj u Istri u srednjem i ranom novom vijeku. Jedna je od pokretačica i organizatorica međunarodnog znanstvenog skupa Istarski povijesni biennale (2003, 2005, 2007, 2009, 2011.), koji se bavi poviješću svakodnevice na jadranskom prostoru, te uređuje zbornik Istarskoga povijesnog biennala kao članica uredništva ili kao glavna urednica. Objavila je knjigu Nepoznati svijet istarskih žena (Zagreb: Srednja Europa, 2006.). Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te objavljuje u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima.

Danijela Doblanović rođena je 1981. godine u Puli. Diplomirala je povijest i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Puli 2004. godine. Nakon završetka fakulteta zaposlila se u Državnome arhivu u Pazinu, a od 2009. godine asistentica je na Odsjeku za povijest Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Upisana je u 5. semestar Poslijediplomskoga doktorskog studija ranoga novog vijeka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Područje je njezina zanimanja povijesna demografija, iz čega piše doktorsku disertaciju.