Predavanje i radionica koju za učenike srednjih škola osmišljavaju sveučilišni predavači i studenti. Aktivna interpretacija eseja Miroslava Krleže Deset krvavih godina.

 

Dr. sc. Daniel Mikulaco je viši asistent na Odsjeku za kroatistiku Odjela za humanističke znanosti na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Predavač je na kolegijima o modernoj i suvremenoj hrvatskoj književnosti.

 

Boris Koroman je asistent na Odsjeku za kroatistiku na kolegijima o modernoj i suvremenoj hrvatskoj književnosti.