Pomoću predmeta iz svakodnevne upotrebe izvest će se zanimljivi pokusi koji se temelje na osnovnim zakonima fizike.

 

 

Mario Turić rođen je 5. listopada 1964. g u Varešu, Bosna i Hercegovina, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Prirodoslovno-matematički fakultet u Sarajevu upisao je 1984. Diplomirao je 17. siječnja 1991. g. izvrsnim uspjehom na Odsjeku za fiziku pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, te stekao zvanje diplomiranoga fizičara. Zaposlio se 1. veljače 1991. g. u Tehničkoj školi u Puli. Tijekom školske je godine 1992./1993. položio pedagoško-psihološko obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Puli (tada Pedagoški fakultet). U školskoj je godini 1994./1995. radio kao nastavnik fizike u Srednjoj školi „Zvane Črnja“ u Rovinju, a od 1995. do 2010. g. kao nastavnik fizike u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji u Pazinu. Od školske godine 2010./2011. predaje fiziku u Tehničkoj školi Pula. Voditelj je Županijskoga stručnog vijeća nastavnika fizike Istarske županije od školske godine 2008./2009.