Nanotehnologija je jedno od najbrže rastućih područja znanosti i predmet je velikoga broja suvremenih istraživanja. Upotreba nanotehnologije u medicini, proizvodnji materijala s posebnim svojstvima, poljoprivredi, u vojne svrhe i u drugim područjima ima ogroman razvojni potencijal. Međutim, istovremeno se javljaju i dvojbe oko korištenja nanotehnologije jer je utjecaj kvantne mehanike na nanoskali idalje predmet istraživanja. Potencijalna mogućnost toksičnosti nanočestica, upotreba nanotehnologije u proizvodnji oružja i utjecaj primjene na svjetsku ekonomiju samo su neke od mogućih posljedica intenzivne primjene nanotehnologije. U okviru će ovoga rada biti razmotrena važna etička pitanja u primjeni nanotehnologije.Dr. sc. Luciano Delbianco rođen je 10. lipnja 1954. godine u Puli, gdje je završio osmogodišnju i tehničku školu, a 1977. godine je uspješno diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu i stekao zvanje diplomiranoga inženjera elektrotehnike, smjer elektroenergetike.

Prvi posao u struci obavlja u Brodogradilištu "Uljanik" u Puli, a od 1979. do 1990. godine radi u Hrvatskoj elektroprivredi – "Elektroistri" Pula kao inženjer za razvoj i tehnički rukovoditelj poduzeća za područje Istre.

Želeći nastaviti obrazovanje upisao je poslijediplomski studij te 1983. godine obranio magistarski rad na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Na istom je Fakultetu 1998. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Doprinos istraživanju utjecaja otpornog uzemljenja zvjezdišta na visine prenapona i na sistem zaštitnog uzemljenja u razdjelnim mrežama, a dvije je godine kasnije izabran u zvanje docenta na Elektrotehničkom fakultetu u Rijeci.

Uz rad u struci aktivno se počinje baviti politikom nakon prvih demokratskih promjena u Hrvatskoj 1990. godine, kada je izabran za Predsjednika Skupštine općine Pula. Od 1993. do 1997. godine na funkciji je župana Istarske županije, a od 1997. do 2000. godine zastupnik je u Zastupničkom domu Hrvatskoga Državnog Sabora. Od 2001. do 2005. godine do danas zaposlen je dijelom kao gradonačelnik Pule, a dijelom kao nositelj kolegija Mjerne tehnike na Visokoj tehničkoj školi u Puli – Politehničkom studiju. Od 2005. radi na Politehnici Pula, nositelj je i profesor na kolegiju Elektrotehnika 1 i 2, Energija i energetska učinkovitost te Mjerne tehnike, a od 2008. godine obnaša funkciju dekana Visoke tehničke škole.