Izrada plakata i referatska obrada izuma koji su promijenili svijet i usmjerili razvoj čovječanstva u pravcu kojim se i danas razvija. Također, izumima o kojima će biti riječ je stvorena podloga i za sve izume novijeg doba.Branko Macuka rođen je 17. lipnja 1950. godine u Loboriki. Gimnaziju je završio u Puli 1969. godine, a diplomirao na Pedagoškoj akademiji u Puli, smjer fizika, 1972. godine. Nakon završetka vojne obaveze zapošljava se u Centru za odgoj djece i omladine u Puli i uz rad upisuje Defektološki fakultet u Zagrebu. Tijekom studija sudjeluje u vođenju sportske rekreacije, za što dobiva diplomu voditelja sportske rekreacije pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Diplomu za mentora fotografije stječe pri Tehničkom fakultetu u Rijeci. Kao odgojitelj defektolog radio je u stručnom timu na opservacijama za maloljetničku delikvenciju pri Općinskom sudu u Puli.

Godine 1986. zapošljava se u Osnovnoj školi Tone Peruška na radno mjesto učitelja fizike i tehničke kulture, na kojem još uvijek radi. Kao mentor fizike s učenicima sudjeluje na gradskim, županijskim i državnim natjecanjima. Dobiva zahvalnice za stvaralački rad s učenicima i uspješno sudjelovanje na natjecanjima. Tijekom rada u školi sudjeluje na raznim projektima vezanim za tehničku kulturu.