Cilj je projekta prikazati razvoj grada Pule na slikovnim panoima veličine 120 x 180 cm. Pula se u modernom urbanom smislu počela razvijati sredinom 19. st. te za samo 40 godina doseže brojku od 60 000 stanovnika čime je zauzimala drugo mjesto u Hrvatskoj po broju stanovnika, odmah iza Zagreba.

S obzirom da je bila glavna luka Habsburške Monarhije, razvoj je Pule bio ovjekovječen s puno slikovnoga materijala; u arhivi postoji puno materijala koji se može upotrijebiti u nastavne i edukativne svrhe koristeći princip ´znanosti u nastavi´ povijesti i to izradom panoa. Izrađivali bi se slikovni panoi koji bi prikazali razvoj grada u navedenom razdoblju.

Opis panoa: slikovni panoi bili bi veličine cca 120 x 180 cm. U sredini bi se panoa uredio plan grada ili odgovarajuća karta iz vremena na koji se odnosi slikovni pano. Oko središnje bi karte bile smještene fotografije objekata, najznačajnijih osoba i događaja koji su obilježili određeno vremensko razdoblje. Na vrhu bi panoa bilo upisano vrijeme koje pano prikazuje. Kako postoji velika arhiva slikovnoga i pisanoga materijala, potrebno je definirati završni izgled panoa. Projekt bi započeo izradom osnovnoga slikovnog panoa koji prikazuje stanje grada Pule do 1850. godine, prije početka gradnje pomorskog Arsenala i izgradnje vojnih i civilnih objekata. Svaki bi sljedeći pano prikazivao vremensko razdoblje od 10 godina, od 1850. do 1918. godine.

Način rada: na čvrstu bi se podlogu lijepile odgovarajuće fotografije i natpisi kako bi se nakon izrade slikovnih panoa sakupljeni materijal obradio u digitalnom obliku i tiskao u završnom obliku (brošure, posteri, plakati). Na taj bi se način dobio jasan i slikovit prikaz razvoja grada Pule na cca 10 slikovitih panoa. Slikovne bi panoe izrađivala tijekom školske godine povijesna grupa OŠ Veli Vrh (učenici VII. i VIII. razreda) uz učitelja povijesti i vanjskih suradnika.

 


Igor Jovanović (rođen 1974.) profesor je povijesti i hrvatskog jezika i književnosti, a zaposlen je u OŠ Veli Vrh. Uz nastavu, organizator je više školskih projekata i mentor učenicima koji su postigli zapažene rezultate na školskim natjecanjima.

 

Josip Vretenar (rođen 1954.) je diplomirani inženjer elektrotehnike, a predavao je stručne predmete u srednje tehničkim školama. Autor je izložbe Pula sa starih razglednica 2007. i stalnoga postava izložbe Sto godina avijacije u Puli.