Igraonica za poticanje kreativnosti, maštovitosti i divergentnoga mišljenja – Baltazarova igraonica. Radi se o kreativnoj aktivnosti djece koja uključuje likovno izražavanje i divergentan način razmišljanja. Djeca dobiju zadatak da osmisle kako bi izgledao čovjek od brojki, znači matematički čovjek, koji se sastoji od znamenki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 0. Svako se dijete individualno izrazi. Od dječjih bi se radova napravila izložba u dječjem vrtiću Veruda.

10 mitova o darovitoj djeci

Izrada plakata veličine hamera na temu 10 mitova o darovitoj djeci, odnosno objašnjenje što se krije iza tih mitova, a što je stvarnost. Sama se aktivnost nadovezuje na istraživanje autorice Ellen Winner i njezine knjige Darovita djeca, mitovi i stvarnost. Plakat bi se izložio u vrtiću Veruda.Irena Brajković je stručna suradnica psihologinja mentorica s osmogodišnjim iskustvom rada u dječjim vrtićima. Područje su joj interesa, pored razvojne psihologije djece i savjetodavnih oblika rada s roditeljima, rad s potencijalno darovitom i bistrom djecom. Jedna je od voditeljica igraonice za potencijalno darovitu i bistru djecu, Baltazarova igraonica, u vrtiću Veruda.

Sandra Mecanović, odgojiteljica mentorica s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom. Područja su njezina interesa rad s potencijalno darovitom i bistrom djecom te njegovanje istarske kulturne i glazbene baštine. Jedna je od voditeljica igraonice za potencijalno darovitu i bistru djecu Baltazarova igraonica. Duži niz godina vodi za djecu predškolskog uzrasta folklorno-plesnu igraonicu u vrtiću Veruda