Na temelju iskustva koja su učenici Gimnazije Pula imali izradom projekta Tunel Pule, koji je bio veoma uspješan na smotri malih istraživačkih projekata Matematika+ održanom na Festivalu matematike 2011., učenice su osmislile nastavak ovoga projekta kako bi potaknule učenike deset osnovnih škola Grada Pule u primjeni matematike te im prenijele svoja saznanja, a sve kroz timski rad i rad na terenu.

Predfaza bi projekta bio poziv školama koje bi trebale odrediti 2–3 učenika.

Faze projekta:

Prva faza – upoznavanje s ciljevima i zadacima projekta te organizacijom rada; uvodno predavanje Speleološkoga društva Pula;

Druga faza – podjela u grupe te vježba rada s instrumentima (crtanje hodnika); rad na terenu (tunel na Kaštelu) i obrada podataka;

Treća faza – svaka škola posebno: analiza rezultata, rasprava, izrada prezentacije, plakata, izvješća, prezentacija rada.Maja Cukon, Andrea Plec i Klaudija Benčak učenice su 4. razreda Gimnazije Pula, aktivne u mnogim izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.