U Centru Metris je postavljena izložba znanstvene fotografije u stalnom postavu otvorenog tipa. Izložba je koncipirana u deset cjelina koje obuhvaćaju širok spektar prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti te novih tehnologija. U sklopu je izložbe i ciklus posvećen povijesti elektronske mikroskopije u Hrvatskoj, koji čini deset povijesnih fotografija, točnije prvih fotografija snimljenih elektronskim mikroskopima u Hrvatskoj (tada su to bile i prve takve fotografije u Jugoslaviji) prije više od pola stoljeća. Na istom mjestu posjetitelji mogu uživo vidjeti i jedan od danas najsuvremenijih elektronskih mikroskopa u Hrvatskoj.

U okviru će ove aktivnosti biti izrađen i predstavljen edukativni plakat s popularnim prikazom mjernih jedinica (10 nm – 10 km) s ilustracijama pripremljenim na našem pretražnom (scanning) elektronskom mikroskopu, s uvećanjem do 106 puta.Autorica izložbe znanstvene fotografije dr. sc. Danijela Poljuha diplomirani je inženjer biologije i doktor znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija. Znanstvena je suradnica u znanstvenom području prirodnih znanosti, viša znanstvena suradnica u znanstvenom području biotehničkih znanosti te naslovna docentica u interdisciplinarnom području znanosti, polje biotehnologija u biomedicini na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci. Radila je kao znanstveni novak na Zavodu za molekularnu biologiju PMF-a u Zagrebu te na Zavodu za poljoprivredu i prehranu Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Od veljače je 2011. godine zaposlena u Istarskoj razvojnoj agenciji kao stručna suradnica i zamjenica voditeljice Centra Metris, a od 2009. godine je angažirana kao predavač, vanjski suradnik na diplomskom studiju Bio-industrijskih tehnika Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno radi na osnivanju novoga laboratorija za analizu antioksidacijskoga potencijala mediteranskih namirnica u Metrisu, u suradnji s Mediteranskim institutom za istraživanje života MedILS iz Splita. Područje njezina znanstvenoga interesa obuhvaća biljnu biologiju i molekularnu genetiku u hortikulturi. Radila je kao suradnik na više nacionalnih i međunarodnih znanstvenih, tehnologijskih i razvojnih projekata i autorica je preko 40 znanstvenih i stručnih radova te recenzentica u nekoliko znanstvenih časopisa.


Više detalja te katalog izložbe možete pronaći na ovim stranicama.