S pulske će se Zvjezdarnice uz prigodna predavanja promatrati u to vrijeme vidljivi nebeski objekti – Mjesec te planeti Jupiter, Venera i Mars.


Luciano Gržinić, rođen 16. svibnja 1967. u Puli, predsjednik Astronomskog društva "Istra" Pula, dugodišnji astronom amater. Diplomirani inženjer strojarstva. Diplomirao 1991 g. na Tehničkom fakultetu u Rijeci i 2000 g. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Zaposlen u privredi i od 2007. g. radi kao vanjski suradnik – nastavnik na Visokoj tehničko-poslovnoj školi - Politehnika Pula.


Damir Šegon, rođen 2. studenoga 1962. u Puli, tajnik i voditelj programa Astronomskog društva "Istra" Pula, 35 godina vezan za projekte u astronomiji.


 

Mario Turić rođen je 5. listopada 1964. g u Varešu, Bosna i Hercegovina, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Prirodoslovno-matematički fakultet u Sarajevu upisao je 1984. Diplomirao je 17. siječnja 1991. g. izvrsnim uspjehom na Odsjeku za fiziku pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, te stekao zvanje diplomiranoga fizičara. Zaposlio se 1. veljače 1991. g. u Tehničkoj školi u Puli. Tijekom školske je godine 1992./1993. položio pedagoško-psihološko obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Puli (tada Pedagoški fakultet). U školskoj je godini 1994./1995. radio kao nastavnik fizike u Srednjoj školi „Zvane Črnja“ u Rovinju, a od 1995. do 2010. g. kao nastavnik fizike u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji u Pazinu. Od školske godine 2010./2011. predaje fiziku u Tehničkoj školi Pula. Voditelj je Županijskoga stručnog vijeća nastavnika fizike Istarske županije od školske godine 2008./2009.