Top 10 bioloških destinacija u Osijeku

 

Izložba fotografija i učeničkih radova na temu Top 10 bioloških destinacija u Osijeku. Cilj je uz pomoć učenika osnovne i srednje škole s područja Osijeka odrediti i imenovati biološke destinacije u Osijeku. Izložba se planira postaviti u prostorima Odjela za biologiju.Životopis


Irena Labak


Irena Labak rođena je 21. 9. 1979. u Đakovu. Nakon završenog osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja upisala je Pedagoški fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Godine 2002. godine diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesora biologije i kemije. Godine 2007. magistrirala je na Poslijediplomskom sveučilišnom interdisciplinarnom znanstvenom studiju Zaštita prirode i okoliša Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, na temu „Epifitski lišajevi Parka prirode Papuk“. Na istom znantsvenom studiju  doktorirala je 2011. godine na temu „Raznolikost u ekspresiji polisijaliziranih proteina u mozgu pravih koštunjača“

            Od svibnja 2006. radi na Odjelu za biologiju u Osijeku kao asistent na kolegiju metodika nastave biologije, a od akad.god. 2009/2010. i na vježbama iz Zoogeografije. Prije toga radi kao vanjski stručni suradnik na Pedagoškom fakultetu odnosno Odjelu za biologiju, te na Učiteljskom fakultetu u Osijeku.

U svrhu stručnog usavršavanja sudjeluje na brojnim stručnim skupovima za nastavnike biologije kao sudionik ili kao voditelj. Od akademske godine 2004./2005. aktivno sudjeluje u projektu Znanosti mladima u sklopu Festivala znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku kao organizator i  voditelj studentskih radionica.

2007. sudjelovala  je na malom europskom projektu  voditelja prof.dr.sc. Marije Heffer Welcome to Leonardo’s World of Handiness, kojeg dodjeljuje The Dana Foundation- Unity for knowledge,  2009. godine na malom europskom projektu  Think unthinkable , a 2011. sudjeluje na Knowledge seeking genes. Od 2008. godine na projektu je „Kompetencije učenika u nastavi prirode i biologije“ pod vodstvom izv. prof.dr.sc. Ines Radanović na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u  Zagrebu.

Šk.god. 2003./2004. volontira na biologiji u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji u Osijeku radi polaganja stručnog ispita za zanimanje profesora biologije-kemije, kojeg je položila 10. studenog 2005.

Od 2009. godine član je Hrvatskog društva za neuroznanost.

U sklopu izrade svoje doktorske disertacije boravila je mjesec dana na Department of Nerobiology, School of Medicine, Yale University, New Haven  u Americi.