10 u svijetu matematičke logike

Upoznavanje sudionika s osnovama matematičke logike s naglaskom na određivanje istinitosti sudova, te rješavanje prikladnih zadataka.Životopis


Mateja Đumić


Rođena sam 8.8.1989. godine u Vukovaru. Studentica sam prve godine diplomskog studija smjer Financijska i poslovna matematika, na Odjelu za matematiku. Također  učim znakovni jezik i pjevam u crkvenom zboru. Na Festivalu sudjelujem po drugi puta.