Q10

 

Što je zapravo Q10? Samo dobar marketinški trik, razvikan čudotvorni sintetski pripravak ili prirodno prisutna tvar u ljudskom organizmu? Spriječava li se doista starenje upotrebom pripravaka koji sadrže Q10? Postoji li uopće opravdanost upotrebe takvih pripravaka? Na sva ova i druga pitanja dobit ćete odgovore...Životopis


Tihomir Kovač


Tihomir Kovač rođen je 29. srpnja 1986. godine u Pakracu. Nakon završene opće gimnazije u Garešnici 2005. godine upisuje preddiplomski studij, a 2008. godine diplomski studij na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Od travnja 2008. do lipnja 2010. godine je predsjednik Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. Diplomirao je 2010. godine, stekao akademski naziv magistra inženjera procesnog inženjerstva te se zapošljava u Novom Domilu d.o.o. u Županiji, a potom u KontrolKemu d.o.o. u Samoboru. Od siječnja 2012. godine je zaposlen kao asistent na Katedri za biokemiju i toksikologiju na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku.

Ti


 

 

Tiho