Nanotehnika i nanokompoziti

 

Stanje i trendovi razvoja u području nanotehnike i nanomaterijala s posebnim osvrtom na polimerne nanokompozitne materijale.

 

 

Životopis

 

Pero Raos

Prof. dr. sc. Pero Raos redoviti je profesor u trajnom zvanju i predstojnik Zavoda za proizvodno strojarstvo Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. U stručnom i znanstvenom radu bavi se područjem proizvodnje i primjene polimernih i kompozitnih proizvoda. Autor je i koautor nekoliko knjiga i sveučilišnih udžbenika, te više od 130 znanstvenih i stručnih radova. Održao je više javnih predavanja na stručnim skupovima i seminarima u zemlji i inozemstvu. Boravio je ukupno tri godine kao istraživač na Institut für Kunststoffverarbeitung Tehničkog sveučilišta u Aachenu (RWTH) kao stipendist zaklada DAAD i Alexander von Humboldt.  Voditelj  je znanstvenog  programa Brza proizvodnja - od ideje do stvarnosti, koji okuplja šest interdisciplinarnih projekata s tri različite institucije, a financiranim od Ministarstva  znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Ujedno je i voditelj jednog od tih znanstveno istraživačkih projekata, pod nazivom Napredni postupci izravne izradbe polimernih proizvoda. Glavni je urednik znanstveno-stručnog časopisa Tehnički vjesnik, kojeg izdaju tehnički fakulteti Sveučilišta u Osijeku. Jedan je osnivača i voditelj međunarodne znanstveno-stručne konferencije Skup o prirodnom plinu, toplini i vodi koja se od 2003. održava u Osijeku. Član je Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU). Član je Područnog znanstvenog vijeća za tehničke znanosti Nacionalnog vijeća za znanost, Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge i Povjerenstva za dodjelu državnih nagrada Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Dobitnik je nagrade 7 sekretara SKOJ a, 1987. za istaknuto znanstveno djelo.