Od ideje do 10 znanstveno-stručnih skupova

 

Od ideje do 10 znanstveno-stručnih skupova u 10 godina - povezivanje znanosti i prakse.Životopis


Ivan Samardžić


IVAN SAMARDŽIĆ rođen je 6. rujna 1963. god. Studij strojarstva VII/1 stupnja pohađao je od 1983. do 1987. god.. Diplomirao je 1987. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu. Završio je 1988. god. izobrazbu za inženjera specijalistu za zavarivanje na FSB u Zagrebu, a 1998. godine specijalističu izobrazbu za Europskog inženjera zavarivanja (European Welding Engineer) prema zahtjevima Europske zavarivačke federacije. Od 1994. godine sudjeluje na spomenutom programu obrazovanja. Magistrirao je 1991. god. na FSB u Zagrebu u znanstvenom području strojarstvo. Tema magistarskog rada bila je: "Analiza nastanka pukotina na posudama pod tlakom izrađenim iz sitnozrnatih čelika povišene čvrstoće". Doktorirao je 1996. god. na Tehničkom fakultetu u Rijeci u znanstvenom području strojarstvo. Tema doktorske radnje bila je “Doprinos pouzdanosti zavarenih spojeva”.

Od 1987. do 1990. bio je zaposlen u Tvornici vozila i opreme - “Đuro Đaković", Slavonski Brod. 1988. godine izabran je za vanjskog suradnika u nastavi za područje Strojarske tehnologije i obradni sistemi na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu (SFSB), a od 1990. god. prelazi u stalni radni odnos na SFSB, na Katedru za tehnologije. Predstojnik je Katedre za tehnologije od 2001. godine, a od 2004. godine je u znanstveno-nastavnom statusu red. profesora. Bio je prodekan za nastavu na SFSB od 2005.-2007., a dekan od 2007. do 2009.