Od "savršenog" broja 10 do fraktalne geometrije

 

Kako je broj 10 bio najbolji, savršeni broj za Pitagoru, on će poslužiti kao asocijacija na Pitagoru i dokaz Pitagorinog poučka. Na radionici će se napraviti pregled zanimljivosti o Pitagori i Pitagorinoj školi (Pitagorejci) s naglaskom na dokaz Pitagorinog poučka - demonstracija Pitagorine čaše, praktični rad učenika: egipatski trokut - određivanje pravog kuta pomoću užeta, dokaz Pitagorinog poučka: učenici  će pomoću Pitagorinih figura dokazati Pitagorin poučak kroz natjecanje grupa učenika. Cijeli proces bit će popraćen zornim materijalima - modelima likova.

Bit će istaknuta poveznica Pitagorinog poučka i Pitagorinog stabla kao primjera fraktala. Kratko izlaganje o fraktalnoj geometriji, fraktalima i njihovoj primjeni u stvarnom životu.

Demonstracija primjera fraktala Pitagorinog stabla iz stvarnog života rezanjem brokule.

Demonstracija Pitagorinog stabla i drugih tipova fraktala pomoću računala.

Izrada Pitagorinog stabla (simetrično stablo ili asimetrično stablo (brokula) prema izboru grupa učenika) - grupni rad - svaka grupa će nacrtati svoje Pitagorino stablo koje će nakon završetka radionice ponijeti u svoju školu.

Crtanjem Pitagorinog stabla učenici će otkriti osnovna svojstva fraktala.

Cilj radionice je ukazati učenicima na značaj učenja matematike i povezanost s drugim znanstvenim područjima i sa stvarnim životom, te na zanimljiv i razumljiv način motivirati učenike za istraživanje i stjecanje novih znanja.


Mjesto održavanja: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Trajanje radionice: 1 sat

Radionica je planirana za učenike osmih razreda osnovnih škola.

Broj učenika je ograničen, potrebna je prethodna prijava.Životopis


Gordana Matičević


Dr. sc. Gordana Matičević rođena je 1968. godine. Od 1991. godine radi na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Viši asistent je na Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu od 2005. godine. Diplomirala je 1991. godine, magistrirala 2002. godine i doktorirala 2005. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Tema disertacije je "Model višerazinskog planiranja i terminiranja pojedinačne i maloserijske proizvodnje". Izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika za područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvena grana proizvodno strojarstvo 2008. godine. Bavi se istraživanjem u području planiranja i terminiranja proizvodnje, integracije RFID i ERP sustava, supply chain management. Sudjelovala je kao istraživač na nekoliko znanstvenih i stručnih projekata. Koautor je na više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i u zbornicima konferencija.