Algoritam - ključ za probleme

Objasniti pojam „algoritam” i razlog zašto se koristi. Prikaz važnosti i korisnosti algoritama za znanstvene, inženjerske i komercijalne aplikacije svih vrsta. Komunikacija i svijest o sebi, (zadatak, grupni rad) te važnost algoritama za računalne znanosti. Boj 10. Razmjena ideja i važnost predviđanja rada algoritma.  Algoritam razvrstavanja kao zanimljiv problem u računalnoj znanosti i njegova važnost u svakodnevnom radu (grupna ilustracija idejnih rješenja).

U sklopu radionice cilj nam je na zabavan i zanimljiv način potaknuti algoritamsko razmišljanje, razmjenu ideja i pristup rješenjima stvarnih  problema te otvoriti diskusiju.

 

 

Životopis

 

Mirjana Čičak

Mr.sc. Mirjana Čičak diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu (FER) u Zagrebu i magistrirala na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, (˝Razvoj modela kontinuiranog obrazovanja inženjera˝). Radi na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu na Zavodu za industrijsko inženjerstvo kao viši stručni suradnik. Aktivno sudjeluje u nastavi i realizaciji znanstvenih i stručnih projekata.