10 fizikalnih zakona s primjenom u strojarstvu i množenje pomoću 10 prstiju

 

Približiti fizikalne zakone koji su temelji strojarske struke i pomoću pokusa prikazati ih na jednostavan i zanimljiv način. Također kroz interaktivnu radionicu pokazati metode množenja s pomoću prstiju korištene u prošlosti.

 

 

Životopis

 

Danijela Pezer

 

Danijela Pezer je rođena 1985. godine u Slavonskom Brodu. Završila je srednju Tehničku školu u Slavonskom Brodu, zanimanje: strojarski tehničar.

Diplomirala je u siječnju 2010. godine, na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu Sveučilišta u Osijeku.

Tijekom studija nagrađena je Dekanovom nagradom, a zatim i nagradom za najbolju diplomanticu sveučilišnog dodiplomskog studija u akademskoj 2009./2010. godini, koju prema izboru Strojarskog fakulteta dodjeljuje Uprava Đ.Đ. Holding d.d.

Od prosinca 2010. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja - asistentica pri Zavodu za industrijsko inženjerstvo na Katedri za održavanje i računalnu potporu proizvodnji Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.

Trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, smjer: Proizvodni menadžment - mentor: prof.dr.sc. Tomislav Šarić.