Priča tangramom u 10 slika

 

Sudionici će upoznati jednu od najstarijih i najpoznatijih matematičkih slagalica koja se zove tangram. Slagalicu čine dijelovi kvadrata razrezanog na 7 dijelova na točno određeni način. Iz tih dijelova mogu se slagati ljudski i životinjski obrisi te obrisi bilja i predmeta. Uz slagalicu postoje pripremljeni predlošci s rješenjima kako bi se što uspješnije uvježbavalo slaganje likova. No, od vještijih i maštovitijih igrača može se tražiti da sami slože lik iz mašte. Ukoliko suigrači mogu prepoznati što je igrač složio (bez predloška), ponuđeno rješenje smatra se uspješnim.

Sudionici radionice će u grupama po deset najprije demonstrirati slaganje kvadrata. Potom će smisliti i napisati pripovjetku s 10 likova i/ili stvari. Svaki od sudionika u skupini složit će jedan obris, tj. lik iz bajke. Složene likove sudionici iz iste skupine rasporedit će na veći hamer-papir te ostalim sudionicima izložiti svoju bajku.

Na svakom hamer papiru ostat će uradak jedne skupine - 10 opcrtanih likova složenih tangram slagalicom, kratko zapisana bajka i imena 10 sudionika iz skupine.Životopis


Željko Gregorović


Rođen sam 19.1.1981.godine u Osijeku. Osnovnu školu i gimnaziju sam završio u Valpovu. Diplomirao sam 2006. godine na Odjelu za matematiku u Osijeku s temom 0-1 programiranje i primjene te stekao zvanje profesora matematike i informatike. Dobitnik sam Rektorove nagrade. Od 2007. godine radim na Učiteljskom fakultetu kao asistent iz matematike. Glavno područje interesa su mi metodički pristupi nastavi matematike u nižim razredima osnoven škole.