Simbolika broja deset u filozofiji


Predavanje tematizira simboličku i semantičku vrijednost broja deset u filozofiji Pitagorejaca izraženu geometrijskim oblikom tetraktisa koji oslikava antičku reprezentaciju svemira. Slična simbolika broja deset zatim se tumači uz pomoć kabalističkog drveta života, sastavljenog od deset točaka, koji predstavljaju mapu vidljivog i nevidljivog kozmosa, odnosno  zrcale plan Tvorca te predstavljaju model duhovnog uspinjanja. Polazeći od ova dva primjera, predavanjem se reflektira uloga broja deset u filozofiji i dokazuje na koji je način razumijevanje simbolike brojeva od fundamentalnog značaja za proučavanje filozofijskih, ali i teologijskih tema.    Životopis


Andrej Mirčev


Andrej Mirčev rođen je u Osijeku. 2005. diplomirao je filozofiju, povijest i teatrologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1999. eksperimentira u različitim medijima, a umjetnička ostvarenja samostalno i skupno izlaže te je do sada ostvario pet samostalnih i osam skupnih izložbi. Aktivno se bavi i teorijsko-istraživačkim radom iz područja estetike fotografije, videa, izvedbenih umjetnosti i književnosti. Tekstove redovito objavljuje u različitim inozemnim i tuzemnim časopisima (Frakcija, Kretanja, Tkh, Kontura, Tema, Kolo, Likovni Život, Interkulturalnst, Sveske itd). Od 2006. godine zaposlen je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, gdje predaje teatrološke kolegije iz suvremene kazališne teorije, kao i kolegij iz teorije prostora i vizualnih komunikacija. Od 2011. doktorirao je na Freie Univerzitetu u Berlinu na temu intermedijalnog prostornog oblikovanja u suvremenoj umjetnosti. Do sada je objavio dvije knjige: San Danila Kiša i Iskušavanja prostora.