Broj 10

 

Predavanje na temu - Broj 10 (naglasak će biti na matematici).

Predavanje je predviđeno za sve one koji poznaju osnovne matematičke pojmove i operacije.

 

 

 Životopis


Josip Miletić


Josip Miletić, dipl. ing. matematike je asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Rođen je 15. kolovoza 1984.god. u Našicama gdje je 2003.god. završio Prirodoslovno-matematičku gimanziju i upisuje se na Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu. Diplomirao je u travnju 2009.god. i stekao zvanje dipl.ing.matematike, smjer Primijenjena matematika. Diplomski rad obranio je na temu Problem membrane s preprekom koja je ocijenjena ocjenom izvrstan(5). Od listopada 2010. god. zaposlen je na radno mjesto asistenta matematike na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Radi i kao suradnik na fakultetu Informatike u Orašju(BiH). Upisao je doktorski studij matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu u listopadu 2010.god., te je trenutno na drugoj godini studija i priprema radove iz područja računarstva i matematike. Živi u Našicama, oženjen i otac jednog sina. Hobij: Šah(Fide majstor).