10 najvećih građevina visokogradnje i niskogradnje u svijetu

 

Prikaz 10 najvećih građevina visokogradnje i niskogradnje u svijetu.

 

 

Životopis

 

Hrvoje Krstić

Hrvoje Krstić rođen je 27. svibnja 1981. godine u Vinkovcima, Republika Hrvatska. Osnovnu i srednju školu završio je u Vinkovcima. Maturirao je s odličnim uspjehom 1999. godine u Gimnaziji ,,Matija Antun Reljković“, opći smjer. Iste je godine upisao sveučilišni dodiplomski studij Građevinskog fakulteta Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, kojeg je završio 27. listopada 2005. godine te stekao visoku stručnu spremu i stručno zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva. Od siječnja 2006. godine zaposlen je na suradničkom mjestu asistenta na Građevinskom fakultetu u Osijeku. Na radnom mjestu asistenta obavlja poslove područja rada koje obuhvaća nastavnu, znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost. Iste godine upisao je poslijediplomski doktorski studij Građevinskog fakulteta u Osijeku. Doktorirao je 23. studenog 2011. godine na Građevinskom fakultetu Osijek obranom rada pod nazivom „Model procjene troškova održavanja i uporabe građevina na primjeru građevina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku“  pod mentorstvom prof. dr. sc. Saše Marenjaka, redovitog profesora Građevinskog fakulteta Osijek. Objavio je 8 znanstvenih radova u časopisima i konferencijama. Sudjelovao je na 5 međunarodnih kongresa. Član je Udruge diplomiranih inženjera Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Oženjen je, otac dvoje djece.