A-ta godina

 

Cilj ove radionice je uz podršku informacijsko-komunikacijskih tehnologija upoznati učenike osnovnoškolskog uzrasta s postojanjem i primjenom različitih brojevnih sustava te njihovom povezanošću s dekadskim sustavom. Nakon kratkog prikaza povijesnog razvitka brojevnih sustava, slagat ćemo primjere brojeva u starim brojenim sustavima. Učenici će aktivnom učešćem u radionicama upoznati razlike između pozicijskih i nepozicijskih brojevnih sustava. Provodit će se jednostavni izračuni u različitim sustavima te istaknuti važnost binarnog brojevnog sustava za računalnu znanost. Rezultati aktivnosti bit će prezentirani posterom. Vjerujemo da će kratki povijesni pregled dugog puta od starih brojevnih sustava do primjene računala pri uvođenju brojevnih sustava učenicima potaknuti znatiželju i motivirati ih na daljnja istraživanja.Životopis


Ivanka Đeri


Ivanka Đeri - Rođena je 11. rujna 1979. godine u Osijeku. Pohađala je osnovnu školu Mladost i I.gimnaziju u Osijeku. Studirala je na Odjelu za matematiku u Osijeku od 2000. godine na nastavničkom studiju (smjer matematika-informatika) te diplomirala 30. siječnja 2006. s radomTrigonometrija - interaktivni nastavni materijal, mentor prof. dr. sc. Mario Essert. U prosincu 2008. godine upisala je Poslijediplomski znanstveni doktorski studij Informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilište u Zagrebu. Zaposlena je kao asistent na Učiteljskom fakultetu u Osijeku.