Deset mitova o računalnoj znanosti

 

Cilj radionice je promicanje aktivnosti i sadržaja računalne znanosti. Računalna znanost je sama po sebi interdisciplinarna i proučavanje ovog područja zahtjeva kreativnost, vještine rješavanja problema i integracije teorije i prakse. Računalna znanost osigurava povoljne izglede za zapošljavanje kao i mnoge različite smjerove realizacije karijere. Međutim, u svakodnevici se pojam i domena računalne znanosti često neispravno percipira. Tijekom radionice učenici će analizirati različite tvrdnje o računalnoj znanosti s ciljem prepoznavanja izjava koje su mitovi, a zatim analizom i diskusijom utvrditi obrazloženja pojedinih mitova. Prezentacijom i posterom će biti prikazani i izdvojeni svi mitovi te obrazloženja koja ih opovrgavaju i iznose stvarne činjenice. Također će biti prezentirana raznolika područja rada računalne znanosti koja će učenicima potaknuti znatiželju te ih motivirati za daljnje proučavanje i aktivnosti u tom području.

 

 

Životopis

 

Ana Mirković Moguš

 

Ana Mirković Moguš – rođena je 10.08.1981. godine u Našicama. Pohađala je osnovnu školu „Dore Pejačević“  i opću gimnaziju u Našicama.  Studirala je na Odjelu za matematiku u Osijeku od 1999. do 2004. godine gdje je završila nastavnički studij, smjer matematika-informatika. Diplomirala je 09.06.2004. s radnjom „Spline funkcije“, mentor prof.dr.sc.Tomislav Marošević. U prosincu 2004. godine upisala je Poslijediplomski znanstveni studij na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Zaposlena je kao asistent na Učiteljskom fakultetu od studenog 2007.godine.