BROJEVNI SUSTAVI

 

U sklopu ovog predavanje će biti obrađen nastanak brojevnih sustava te njihov razvoj kroz povijest, od nastanka prvih, primitivnih, brojevnih sustava sve do modernih brojevnih sustava te mogućih promjena u budućnosti.

 

Najprije će biti pojašnjeno što su u stvari brojevni sustavi te navedene značajke dekadskog brojevnog sustava koji se danas koristi širom svijeta. Zatim će biti dan pregleda razvoja brojevnih sustava kroz povijest, s naglaskom na interesantne različitosti korištenih zapisa brojeva, zajedno s njihovom iskoristivosti te nedostatcima. Dodatno će biti naglašene i karakteristike specifičnih brojevnih sustava čiji utjecaj je i danas prisutan, poput seksagezimalnog sustava s bazom 60. Svi sustavi će biti popraćeni ilustrativnim primjerima.

Razvojem računala se javlja i potrebna za korištenjem što jednostavnijih prikaza brojeva, koji će biti izvedivi na računalu te se moći iskoristiti na efikasan način. Takvi prikazi će u predavanju biti posebno obrađeni, uz isticanje njihovih prednosti i mana. Također će biti navedena i moguća poboljšanja korištenih sustava.Životopis


Ivan Matić

 

Ivan Matić rođen je 26. prosinca 1981. u Osijeku. Diplomirao je 2004. na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, na smjeru Teorijska matematika, a doktorirao 2010. također na Matematičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, iz područja teorije reprezentacija. U međuvremenu polaganjem razlike kolegija stječe i naziv magistra edukacije matematike i informatike. Osim teorije reprezentacije, u njegov znanstveni interes pripada i edukacija budućih nastavnika matematike.

 

Od 2004. zaposlen je na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku, do 2010. kao asistent, a od 2010. kao docent. Kao vanjski suradnik je do sada radio i na Elektrotehničkom, Ekonomskom, Poljoprivrednom i Građevinskom fakultetu u Osijeku.

 

Pod njegovim mentorstvom je izrađeno 14 diplomskih i 5 završnih radova. Izvršni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Mathematical Communications. Član je Hrvatskog matematičkog društva (HMD). Bio je suvoditelj triju radionica u sklopu Festivala znanosti.