10 po 10 do zdravlja

 

Aktivnost je osmišljena za dvije populacije: za učenike 3. razreda osnovne škole (jedan razred), te ljude starije životne dobi (iz udruge umirovljenika). Predviđamo provođenje aktivnosti u dva dana. Prvoga dana, u prvom dijelu radionice s dječjim uzrastom planirano je upoznavanje kroz igru nakon čega slijedi prezentacija o zdravim životnim navikama, tjelovježbi, zdravoj hrani. Slijede plesne strukture poput poznatih dječjih plesova - Hoki Poki, Pačji ples, Kaubojski ples...  Svi dijelovi radionice: podjele u grupe, prezentacija, broj plesova, plesni pokreti bili bi u znaku broja 10. Na poslijetku dana uslijedila bi evaluacija. Drugoga dana, program je sličan prvom. U prvom dijelu umirovljenicima bi ukazali na važnost kretanja, zdrave navike, bolesti karakteristične za životnu dob, savjete za dugovječnost. S umirovljenicima bi također proveli plesne strukture na natjecateljski način. Također bi uslijedila evaluacija na kraju dana. Cilj projekta je ukazivanje na zdrav način života te posvećivanje vremena tjelovježbi i zdravim hranidbenim navikama barem 10 minuta svaki dan kako bi se bolje osjećali i duže i kvalitetnije živjeli.

 

 

Životopis

 

Verica Filipović

 

Rođena je 1949. godine u Vinkovcima, gdje je završila osnovnu školu i

gimnaziju. Diplomirala je 1973. godine na Fakultetu za fizičku kulturu

Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje: A) Profesor fizičkog odgoja,  B)

Usmjerenje - rekreacija.

1981. na Pedagoškom fakultetu u Osijeku izabrana je u nastavno zvanje

predavača za predmet  Tjelesna i zdravstvena kultura.

 2003. godine izabrana je  u nastavno zvanje višeg predavača iz područja

društvenih znanosti, polje odgojnih znanosti, grana kineziologija.

1974. godine predaje Tjelesni odgoj u Ekonomskom školskom centru u

Vinkovcima.

 Od 1974. do 1981.godine radi u SR Njemačkoj kao profesor u srednjoj školi

s omladinom s posebnim potrebama. Od 1981. na Studiju fizičke kulture pri

Pedagoškom fakultetu predaje Sportsku gimnastiku Ritmičku gimnastiku i

Vježbe iz skijanja. Od 1987. predaje na Sveučilišnoj katedri za tjelesnu

i zdravstvenu kulturu pri Pedagoškom fakultetu. 1993 godine prelazi na

studij Razredne nastave pri Pedagoškom fakultetu. Od 1999 godine  predaje

na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku, odnosno od 2006. na Učiteljskom

fakultetu, gdje radi i danas.

 Nositelj je kolegija: Kineziološka kultura, Kineziološki praktikum.

Izvodi nastavu iz izbornog predmeta Ritmika i ples. Član je studentskog

sportskog  kluba UFOS.

 Radila je  kao trener tenisa u internacionalnom teniskom kampu.

Volontirala u Udruzi Mogu u Osijeku  koja provodi terapijsko jahanje s

djecom s posebnim potrebama.

Za svoj rad dobila je priznanje za razvoj sportske gimnastike i skijanja.

Član je udruženja učitelja i trenera skijanja Hrvatske. Otvorena je prema

svim novinama koje promiču zdrav i skladan život posebno u radu sa

omladinom.