Mijenjamo svije(s)t: "Upoznajte se s bioplastikom"

 

Bioplastika je plastika koja se priprema iz obnovljivih izvora energije kao što je npr. kukuruzni škrob, za razliku od obične plastike koja se dobiva iz nafte.

Na radionici ćemo sami proizvoditi bioplastiku!

Pitate se, sigurno, zašto bi to radili?!

Diljem svijeta godišnje se proizvede oko 100 milijuna tona obične plastike, za što je potrebno 7 milijuna bačvi nafte na dan. Sada zamislite da se taj broj svede na nulu.

Proizvodnjom bioplastike jednog dana to bi bilo moguće.

Promijenite svije(s)t! Pokazati ćemo vam 10 proizvoda od bioplastike koje danas možete kupiti na našem tržištu!

 

 

Životopis

 

Marina Tišma

 

Marina Tišma, rođena 1977. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. Radi kao docent na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.