Određivanje vrsta nije jednostavno. Za točnu je determinaciju potrebno svladati građu i fiziologiju skupina i vrsta te biti dobro upućen u sve morfološke detalje određene skupine. Za određivanje vrsta postoje specijalizirani ključevi koji nizom morfoloških detalja vode do naziva vrste. Pojednostavljenim ključevima za 10 primjeraka algi i morskih beskralješnjaka sudionici će samostalno, uočavanjem detalja doći do rješenja naziva vrste.

 

Milvana Arko-Pijevac (1960.) diplomirala je biologiju, smjer ekologija, na Sveučilištu u Zagrebu. Znanstveni i stručni su joj interesi iz ekologije mora i rasprostranjenosti bentoskih biocenoza u Kvarneru. Zaposlena je kao muzejska savjetnica u Prirodoslovnom muzeju Rijeka, gdje je voditeljica zbirki morskih beskralješnjaka. Sudjeluje u pedagoškom radu kao organizatorica i voditeljica brojnih predavanja i radionica.