Show pokriva temeljne sadržaje elektriciteta i magnetizma. Publiku će se kroz pokuse voditi od osnova elektrostatike (električne sile, kapacitet, mjerenje kapaciteta ljudskoga tijela..) do pojma, odnosno pojave električne struje i njezinih učinaka. Neki će se od tradicionalnih pokusa elektromagnetizma izvesti pomoću netradicionalnih uređaja, kao što je npr. indukcijski štednjak.
Dođite i zabavite se s elektricitetom i magnetizmom!

Zdeněk Sabatka je magistar edukacije matematike i fizike te doktorand Odjela edukacijske fizike na Fakultetu matematike i fizike Karlova sveučilišta u Pragu. Bavi se razvijanjem i primjenom jednostavnih pokusa u nastavi fizike. Ima više hobija: klavir, fotografija, bicikl, knjige itd.