Industrijsku povijest grada na obalama Rječine i Jadranskoga mora obilježava nagli uzlet. Rijeka se razvijala kulturološki, a s vremenom je postala i nezaobilazna geostrateška luka ovoga dijela Europe.

Pratimo razvoj Rijeke kroz 10 različitih područja, kroz 10 riječkih razglednica. Rijeka nam poput zaigrane dame priča svoju priču...

Voditeljice: Marta Lončarević, Marija Marač i Smiljka Lerga

 

Marta Lončarević, prof. rođena je 3. srpnja 1968. u Rijeci, gdje je odrasla i završila Pedagoški (danas Filozofski) fakultet te stekla zvanje profesorice hrvatskoga jezika i književnosti.

Poslije studija niz je godina radila na zamjenama u riječkim srednjim i osnovnim školama na radnom mjestu nastavnice hrvatskoga jezika. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2008. g. završava studij informacijskih znanosti te stječe zvanje diplomirane knjižničarke.

Od 2005. g. radi na radnome mjestu školske knjižničarke u Tehničkoj školi za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci i od tada u školi pokreće razne projekte. Radi i poslove ispitne koordinatorice.

Od šk. g. 2011./2012. predaje hrvatski jezik i književnost i u Prirodoslovno-grafičkoj školi, u programu obrazovanja odraslih.

Majka je dvoje djece.

 

Marija Marač, dipl. ing.

Datum rođenja: 11. veljače 1958.; Herceg Novi

Obiteljsko stanje: Udana; dvoje djece

OBRAZOVANJE:

• Tehnička škola – Kotor, 1976.; brodograđevni tehničar

• Tehnički fakultet – Rijeka, 1983.; diplomirani inžinjer brodogradnje

• Stručni ispit za obavljanje vanjskotrgovinskoga prometa, 1990.

• Audio-vizualni tečaj engleskoga jezika (pisanje i govor) za rad na vanjskotrgovinskim poslovima, 1990.–1994.

• Pedagoško-psihološko obrazovanje, 1997.

• Državni ispit pri MZOŠ za zvanje profesor strojarske i brodograđevne skupine predmeta, 1998.

• Tečaj ECDL-specijalist za poslovnu informatiku, 2012.

RADNO ISKUSTVO:

Od 1983. do 1996. u Brodogradilištu Kraljevica

Projektantica u konstrukcijskom tehničkom uredu na poslovima vezanim za opremu broda. Nakon toga nekoliko godina u uredu za konstrukciju trupa na poslovima vezanim uz izradu klasifikacijskih nacrta strukture trupa. Posljednjih je godina rada u brodogradilištu bila voditeljica ureda za projektiranje novogradnji, gdje se bavila problematikom projektiranja novih brodova, stabiliteta broda, određivanje snage i propulzije broda itd.

Kao voditeljica sudjelovala je u pregovorima prilikom ugovaranja broda kao odgovorna osoba za izradu tehničkoga opisa i projekta broda. Radila je kao voditeljica ispitivanja pokusa nagiba i izrade dokumentacije za proračun porinuća broda, dokumentacije za izradu i opis završnih ispitivanja prije primopredaje broda. Bila je koordinator za izradu završne primopredajne dokumentacije za brodovlasnika i registar.

Od 1996. u Tehničkoj školi za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci

Profesorica je brodograđevne grupe predmeta u razredima od prvoga do četvrtoga.

Obavljala je dužnost razrednika tijekom više školskih godina. Mentorica je profesorima pripravnicima do položenoga stručnog ispita. Od 2002. godine je voditeljica Aktiva za brodogradnju.

Sudjelovala je u organizaciji niza prezentacija učeničkih radova (npr. maketa brodova) koji su predstavljali Tehničku školu na raznim izložbama.

Stručni skupovi:

- simpozij brodogradnje „Leopold Sorta"

- predavanje „Nastanak broda" na skupu profesora srednjih strukovnih škola Hrvatske

- prezentacija o mogućnostima male brodogradnje na skupu profesora srednjih strukovnih škola Hrvatske

- sastavljanje stručnoga dijela novoga nastavnog programa za zvanje tehničar za gradnju malih plovila

- sastavljanje programa za obrazovanje odraslih (struka: brodogradnja )

- sudjelovanje na nizu skupova u vezi s tehničkom strukom.

 

Smiljka Lerga, prof. fizike i politehnike

Rođena sam 14. svibnja 1971. godine u Rijeci, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Godine 1997. diplomirala sam na Pedagoškom (danas Filozofskom) fakultetu, smjer fizika i politehnika. Te iste godine počinjem raditi na kraćim zamjenama u OŠ Škurinje i OŠ Srdoči kao nastavnica fizike. Od ožujka 2002. godine radim u Tehničkoj školi za strojarstvo i brodogradnju u Rijeci kao nastavnica fizike i tehničke mehanike.

Sudjelovala sam u ocjenjivanju državne mature šk. god. 2009./2010. te 2010./2011. i probne državne mature 2008./2009. šk. god. (u Nacionalnom centru za vanjsko vrjednovanje obrazovanja ).

Majka sam dvoje djece, Jakova (1998. god.) i Lucije (2000. god.).