Minimalan broj potrebnih odslušanih sadržaja za dobivanje potvrde je 7. Nastavnici svoje prisustvo sadržajima evidentiraju na štandovima FZ (Korzo i HKD). Nastavnici sami ispisuju svoju potvrdu na mrežnim stranicama gdje su se prijavili, a nakon FZ dobivaju ovjeru potvrde.


24. TRAVNJA UTORAK

Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1, Rijeka

16.00 – 17.00

Predavanje

Marina Šantić: Unutarstanični život opasnih bakterija

17.00 – 18.00

Predavanje

Senka Maćešić, Nelida Črnjarić-Žic, Stefan Ivić: Kako su bakterije u 10 x 10 dana očistile Meksički zaljev

18.00 – 19.00

Predavanje

Goran Sušić: Postati strvinar – 10 evolucijskih prilagodbi

19.00 – 20.00

Predavanje

Korado Korlević: Godina 2012. – godina sudnjega dana?!

25. TRAVNJA SRIJEDA

Gradska vijećnica, Korzo 16, Rijeka

11.00 – 12.00

Predavanje DMF

Marin Karuza: 10 najvećih otkrića u fizici

13.00 – 14.00

Predavanje DMF

Alex Bellos: Adventures in Numberland

Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1, Rijeka

17.00 – 18.00

Predavanje

Sven Maričić: Biotehnologija – izrada rezervnih dijelova za ljude

18.00 – 19.00

Predavanje

Bojan Polić: Matične stanice i mogućnosti njihova korištenja u medicini

19.00 – 20.00

Predavanje

Jasna Hudek-Knežević: Samopoštovanje i zdravlje

26. TRAVNJA ČETVRTAK

Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1, Rijeka

17.00 – 18.00

Predavanje

Andrej Dujella: Teorija brojeva i šifriranje

18.00 – 19.00

Predavanje

Neven Lovrin: Inženjerska etika za 21. stoljeće

19.00 – 20.00

Predavanje

Robert Vianello: 10 najznačajnijih molekula 20. stoljeća

27. TRAVNJA PETAK

Gradska vijećnica, Korzo 16, Rijeka

10.00 – 11.00

Predavanje

David Blažević i Ervin Kamenar: 10 baterija manje za čišći okoliš i sigurniji put

11.00 – 12.00

Predavanje

Anja Petaros: 10 lica traži autora – forenzička facijalna rekonstrukcija u otkrivanju lica 10 ličnosti koje su obilježile ljudsku povijest

13.00 – 14.30

Tribina Universitasa

10 talenata, uvodničarka: Marija Heffer Lauc, moderatorica: Jasminka Ledić

Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1, Rijeka

17.00 – 18.00

Predavanje

Dijana Dominis Prester: Koliko je u našoj Galaksiji planeta sličnih Zemlji?

18.00 – 19.00

Predavanje

Ivica Aviani: Log 1010

19.00 – 20.00

Predavanje

Branka Ivančan Picek: Život na dnu 10 km dubokoga zračnog oceana