Sažetak
Fizika se na ovaj ili onaj način isprepliće s drugim znanostima, a i prisutna je u svim aspektima našega svakodnevnoga života. Stoga je teško izdvojiti deset najznačajnijih otkrića u fizici. Hoćemo li uključiti ona koja su promijenila i unaprijedila život čovječanstva, a možda nisu rezultat istraživanja u fizici, no temelje se na fizičkim zakonitostima, ili se ograničiti na otkrića u fizici u najužem smislu? Kako je broj otkrića velik, možda bi najbolji naslov predavanja bio „Od kotača do svemirskoga broda“, jer ću u predavanju pokušati izdvojiti deset otkrića koja su iz nekoga razloga bila značajna za čovječanstvo i znanost kao takvu. Svemirski brodovi neće biti spomenuti.

Životopis
Marin Karuza je fiziku diplomirao na Sveučilištu u Trstu, gdje se prvi put susreo s Fabry –Perotovim rezonatorima. Školovanje je nastavio također na Sveučilištu u Trstu, gdje je i doktorirao. Tema je njegove doktorske disertacije bila o traženju egzotičnih čestica – aksiona optičkim tehnikama. U Trstu nastavlja usavršavanje tijekom kojega, uz korištenje optičkih tehnika u istraživanju, sudjeluje u radu eksperimenta CAST, koji radi na detektiranju aksiona proizvedenih u procesima koji se odvijaju na Suncu.

Nakon Trsta odlazi na Sveučilište u Camerinu, gdje uz pomoć Fabry – Perotovih rezonatora radi na mjerenju kvantnih oscilacija makroskopskih oscilatora. Uz to nastavlja suradnju s CERN-om i razvija detektor na bazi supervodiča za detekciju rijetkih međudjelovanja.