Ovim će se predavanjem nastojati dati odgovor na temu koja već dulje vrijeme zaokuplja pažnju javnosti, a to je samopoštovanje i njegovo djelovanje na mentalno i socijalno zdravlje, te dati informacije o nekim relativno rijetkim istraživanjima djelovanja samopoštovanja na tjelesno zdravlje. Također, problematizirat će se pitanje trebali težiti isključivo visokom samopoštovanju te pokušati dati odgovor na pitanje dovodi li visoko samopoštovanje samo do dobrih posljedica po zdravstvene ishode i kakav je uopće odnos niskoga samopoštovanja i zdravlja. Osim toga, pokušat će se ukratko navesti i neki mehanizmi kojima samopoštovanje djeluje na mentalno i tjelesno zdravlje.

Životopis

Prof. dr. sc. Jasna Hudek-Knežević redovita je profesorica na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, na kojem predaje kolegije iz područja socijalne i zdravstvene psihologije. Rođena je 1956. godine u Samoboru, gdje je završila gimnaziju. Diplomirala je psihologiju i engleski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1980. godine, a doktorirala 1994. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu temom „Suočavanje sa stresnim situacijama konflikata između profesionalne i obiteljske uloge: Uloga suočavanja, socijalne podrške i nekih aspekata samopoimanja". U znanstvenom se radu bavi područjem djelovanja stresa, suočavanja, ličnosti te aspekata emocionalnoga funkcioniranja na zdravstvene ishode. Do sada je objavila šezdesetak znanstvenih i stručnih radova u domaćim i inozemnim časopisima i jedan sveučilišni udžbenik. U svom je znanstvenom radu aktivno sudjelovala kao istraživač ili voditelj različitih znanstvenih projekata te kao izlagač na različitim kongresima i konferencijama u inozemstvu i Hrvatskoj. Dobitnica je dviju nagrada: nagrade Ramira Bujasa za izuzetno vrijedno znanstveno djelo te psihologijske nagrade Zoran Bujas za knjigu Psihosocijalne odrednice tjelesnog zdravlja: I. Stres i tjelesno zdravlje.