Prikazani su rezultati računa za neelastično raspršenje zračenja na vezanom stanju elektrona i pozitrona (pozitroniju). Kako se foton raspršuje na dva centra, dolazi do interferencije koja ovisi o energiji upadnoga zračenja. Za male energije upadnoga zračenja (velike valne duljine zračenja prema srednjem polumjeru pozitronija) interferentni član daje važan doprinos procesu raspršenja. U tom slučaju zračenje pokazuje valnu prirodu. Za visoke energije upadnoga fotona (male valne duljine zračenja u odnosu na srednji polumjer pozitronijskog atoma) pokazujemo da je interferentni član malen i proces raspršenja se ponaša kao raspršenje fotona samo na elektronu i samo na pozitronu. Ovdje zračenje pokazuje čestičnu prirodu.

Radovi (u vezi s prezentacijom):

Z. Kaliman and K. Pisk: Inelastic scattering of photon on positronium atom (A demonstration of wave and particle properties of matter and radiation, GIREP-EPEC Conference Frontiers of Physics Education, Opatija (2007.).

Z. Kaliman and K. Pisk: Calculations Of The Cross Sections For Compton Scattering From Positronium, konferencija u Freiburgu,: XXV ICPEAC (2007.).

Z. Kaliman and K. Pisk and R. H. Pratt: Compton scattering from positronium and validity of the impulse approximation, Phys. Rev. A, Vol. 83 (2011.).

Z. Kaliman and K. Pisk and R. H. Pratt and T. Surić: Disintegration of positronium: Low energy Compton scattering and photoabsorption, Book of abstracts: XXVII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions, Belfast (2011.).

Zoran Kaliman rođen je 4. studenoga 1955. u Rijeci. Maturirao je 1974. u Prvoj riječkoj gimnaziji, a diplomirao 3. listopada 1978. godine radom Elektronska paramagnetska rezonancija. Iste se godine zaposlio u CUO u ugostiteljstvu Rab, gdje je predavao matematiku. Od studenoga 1979. radi na Sveučilištu u Rijeci. Magistarski rad Pobuđenje atomske jezgre pri anihilaciji pozitrona na K-elektronu obranio je 1986. godine. Doktorski je rad Kutne korelacije u Comptonovom raspršenju na vezanim elektronima obranio je 5. svibnja 1998. godine.

Dr. Kaliman je izvanredni profesor na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, gdje predaje kolegije Klasična mehanika 1 i 2 na stručnom smjeru te Klasična mehanika na nastavničkim smjerovima. Sudjelovao je na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu usmenim prezentacijama i posterima. Održao je i niz popularnih predavanja iz fizike i astronomije.