Autorsko-urednički dvojac Jasna Horvat i Nives Tomašević predstavit će tri romana Jasne Horvat objavljena u posljednje tri godine u Nakladni Ljevak (Az, 2009., Bizarij, 2009. i Auron, 2011.). S obzirom da su sva tri romana nastala primjenom određenoga znanstvenog modela, predavanje će pojasniti kako se književnost može povezati s ključnim elementima modelskoga pristupa. Slušatelji će se uputiti u zamisli, sheme i strukture svih triju romana, ponajprije u one koje oblikuju priču o glagoljičkim znakovima (roman Az), potom u one uporabljene u pripovijedanju o vezanostima (roman Bizarij), odnosno, u one elemente modela koji su izgradili priču o ljepoti i njezinim formama (roman Auron).

Jasna Horvat (1966.), spisateljica, teoretičarka kulture i redovita profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku vezana je rođenjem, životom i radom za Osijek. Počinje pisati za djecu potkraj devedesetih, tijekom suradnje s osječkim dječjim kazalištem Branko Mihaljević. Kao rezultat ove suradnje objavljuje knjigu dvaju dramatiziranih tekstova Izgubljena vila (Matica hrvatska, 2002.), a zatim i Alemperkina kazivanja (Naklada Ljevak, 2005.). Knjiga pisama Ireni Vrkljan Pismo u pismo (Naklada Ljevak, 2008.) potvrda je autoričine spisateljske svestranosti, a romani AZ (Naklada Ljevak, 2009.), Bizarij (Naklada Ljevak, 2009.), Krijesnici (Algoritam, 2009.) i Auron (Naklada Ljevak, 2011.) ustrajne naklonosti konceptualnim književnim formama u kojima se na osebujan način spajaju literarni i književni diskurs. Članica je dviju međunarodnih strukovnih udruga: SCBWI – The Society of Children's Book Writers and Illustrators i AWP The Association of Writers & Writing Programs, te Društva hrvatskih književnika, Matice hrvatske i Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti. U znanstvenom i literarnom radu posvećena je njegovanju hrvatske kulturne baštine, njezinu izučavanju i promoviranju.

Roman Az nagrađen je prestižnom nagradom Josip Juraj Strossmayer Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za književnost 2010. godine, a autorica Pečatom Grada Osijeka 2011. godine dodijeljenim joj za osobita ostvarenja na području književnosti.

Objavljeno:

Auron, Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.

Az, Naklada Ljevak, Zagreb, 2009. (nagrada HAZU Josip Juraj Strossmayer za 2010. god.); http://hr.wikipedia.org/wiki/Jasna_Horvat - cite_note-0

Bizarij, Naklada Ljevak, Zagreb, 2009.

Krijesnici, Algoritam, Zagreb, 2009.

Pismo u pismu (suautorstvo s Irenom Vrkljan), Naklada Ljevak, Zagreb, 2008.

Alemperkina kazivanja, Naklada Ljevak, 2005.

Izgubljena vila, Matica hrvatska, Osijek, 2002.

Nives Tomašević rođena je 16. siječnja 1954. u Zagrebu, gdje je završila formalno obrazovanje, a 1980. je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za jugoslavenske jezike i književnosti. Najveći je dio radnoga vijek provela radeći u velikim nakladničkim kućama (Mladost, Mozaik, Slon, Ljevak) na radnim mjestima voditeljice knjižnice, direktorice knjižnice i urednice. Njezine su biblioteke nagrađivane prestižnim nagradama. Primjerice, djela objavljena u biblioteci Rukoljub nagrađivana su pojedinačno, a cijela je biblioteka godine 2004. dobila nagradu „Josip Juraj Strossmayer" HAZU za najbolji izdavački projekt; biblioteka Otvorena knjiga, posvećenoj hrvatskoj prozi, odlikovana je uglednim priznanjima kao što su „Gjalski", „Krleža", „Matoš", „Goran", „Nazor", „Vitez", „Lovrak" i dr; a biblioteka Razotkrivanja dobila je više pojedinačnih i skupnih nagrada. Nives Tomašević sudjelovala je na domaćim i stranim sajmovima knjiga (Frankfurt, Leipzig, Ljubljana, Beograd, Skoplje, Prag, London, Jeruzalem, Moskva), kao i u različitim oblicima vezanim uz promidžbu knjige. Nakon obranjenoga doktorskog rada Tranzicija u izdavaštvu i proizvodnja knjige kao kulturnoga kapitala 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu stekla je znanstvenu titulu doktora znanosti. Od 2009. godine djelatnica je Sveučilišta u Zadru, gdje izvodi nastavu na više kolegija Odjela za informacijske znanosti. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova iz područja nakladništva te udžbenik Knjiga, tranzicija, iluzija (Naklada Ljevak, 2009.) u sauatorstvu s Mihom Kovačem. Nives Tomašević uz znanstveni rad i nadalje uređuje znanstvene i stručne knjige te knjige iz područja lijepe književnosti.