(Radionica za 1. i 2. razred osnovne škole)
Trajanje: 45 minuta
Voditelj: Dunja Matulja / Iva Kolacio
Predviđena je izrada i „pokusna vožnja“ jedrilice.


Za 4 radionice potreban je sljedeći materijal:

Količina

A4 papir (100 gr) s otisnutom šablonom (u prilogu)

1 paket (250 kom)

A4 papir (80 gr) u boji

1 paket (250 kom

Drveni štapići za ražnjiće

5 paketa

Slamčice

3 paketa

Aluminijska folija

3 role (50 m svaka)

Plastelin

4 paketa

Deblji konac ili vuna

2 klupka

Ljepljiva traka

5 komada

Spajalice

10 koraka:

  1. Nacrt i odabir materijala
  2. Izrada trupa (izrezivanje šablone i spajanje)
  3. Osiguravanje nepropusnosti (zamatanje aluminijskom folijom)
  4. Postavljanje pojačanja na dijelove izložene najvećim naprezanjima (poprečna „klupica i kuglica od plastelina, prema provi)
  5. Izrada jedra i buma
  6. Postavljanje jedra na jarbol
  7. Postavljanje jarbola (drveni štapić zaboden u plastelin)
  8. Postavljanje škote („konop“ od vune, provučen kroz spajalicu na krmi, služi za pritezanje i popuštanje jedra)
  9. Kormilo (upravljanje jedrilicom)
  10. Plovidba (u bazenu, stvaranje vjetra puhanjem, prikaz položaja jedra za različite slučajeve smjera vjetra)

Dunja Matulja rođena je 29. ožujka 1982. Završila je osnovnu školu Gelsi te Salezijansku klasičnu gimnaziju. Studij brodogradnje na Tehničkom fakultetu u Rijeci završila je 2006. godine. Iste se godine zaposlila kao znanstvena novakinja na Tehničkom fakultetu. Trebala bi doktorirati sljedeće godine. Govori talijanski, engleski i francuski. Živi u Opatiji, udana je i ima kćer.

Iva Kolacio
Zovem se Iva Kolacio. Rođena sam 18. ožujka 1983. u Rijeci, gdje sam završila Osnovnu školu Brajda te Prvu riječku hrvatsku gimnaziju. Godine 2001. upisala sam Tehnički fakultet, smjer brodogradnja, koji sam završila 2007. godine. Odmah po završetku studija upisala sam doktorat na smjeru brodogradnja, a u ožujku 2008. godine zaposlila sam se na Tehničkom fakultetu kao znanstveni novak na katedri za pomorstvenost plovnih objekata.
Dok sam studirala, radila sam u firmi Saipem Mediterranean Services te provela tri mjeseca u Argentini i šest u Portugalu. Govorim šest stranih jezika i aktivno se bavim sportom.