Na Tehničkom je fakultetu Sveučilišta u Rijeci razvijen prototip bežičnoga autonomnog senzora tlaka u automobilskim gumama – BAST. Glavni je cilj projekta bio eliminirati bateriju iz uređaja za mjerenje tlaka u gumama, što je i postignuto u kolovozu 2011. Kako američka i europska legislativa nameću uporabu ovakvih uređaja za podizanje razine sigurnosti u prometu, u prosječnom životnom vijeku automobila (13 god.) to podrazumijeva dvije promjene baterija (životnoga vijeka 7 god.) na svakoj pojedinoj automobilskoj gumi. BAST eliminira baterije i omogućuje nam čišći okoliš i sigurniji put uz 10 baterija manje.

David Blažević rođen je 1984. godine u Rijeci. Diplomirao strojarstvo 2008. god. i od tada radi na Tehničkom fakultetu u Rijeci u svojstvu znanstvenoga novaka na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu. U sklopu doktorata istražuje koncept piezoelektrične žetve energije (pretvaranje energije vibracija u električnu energiju), a djeluje i na području preciznoga inženjerstva, tehnologija mikrosustava, mjernih sustava i konstrukcijskih elemenata.

Ervin Kamenar rođen je 1987. godine u Rijeci. Diplomirao je elektrotehniku, smjer automatika na Tehničkom fakultetu u Rijeci 2010. godine te od 2011. godine radi na istom fakultetu kao znanstveni novak na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu. Bavi se područjem preciznoga inženjerstva, tehnologijama mikrosustava, sustavima kontrole i regulacije te sustavima žetve energije.